Leidt een bloedtest ons naar een perfecte mens?

Wit.h huivert bij de gedachte dat onze medische en technische evoluties geruisloos de samenleving binnen sluipen. Terwijl de gevolgen op ethische vlak soms immens zijn. Wat te denken bijvoorbeeld over  de mogelijkheid dat er heel snel geen personen met Down nog geboren worden.

Ook bij het museum dr. Guislain werden heel wat vragen gesteld bij deze praktijk. De gedachte dat de medische evolutie de poort opent voor selecties en manipulaties van zogenaamde beperkingen, zonder de samenleving hier inspraak krijgt, doet ernstig nadenken.

Of hoe een bloedtest ons geruisloos leidt naar een perfecte mens?

Het Museum dr. Guislain en Wit.h kennen elkaar al vele jaren. Maar voor het eerst bundelen ze de krachten om een artistiek project te realiseren en nemen de verantwoordelijkheid deze Bloedtest en vooral de gevolgen ervan onder de aandacht te brengen.

Een complexe problematiek, zoveel is duidelijk. Via onderzoek, experiment en een organisch werkproces willen we komen tot een unieke presentatie. Gelijktijdig onderzoeken we de impact van deze methode van samenwerken.

Prof. Dr. Ignaas Devisch over de NIP test.

“Onze ‘existentiële actieradius’ wordt groter –dat noemen we vrijheid – maar daardoor nemen de morele dilemma’s toe – en dat heet verantwoordelijkheid. Meer vrijheid vraagt meer verantwoordelijkheid, want zodra het leven niet langer ons lot is, maar wat we er zelf van maken, valt aan de plicht om keuzes te maken nauwelijks nog te ontsnappen.”

Om artistiek samenwerken te stroomlijnen vroegen we Ignaas Devisch zijn inzichten bij dit project te bundelen in een tekst als rode draad. Lees de tekst hier.