Reflectietafels

Vormingplus MZW faciliteert op verschillende wijzen reflectietafels met geïnteresseerde burgers, koppels, zwangere vrouwen, artsen, mensen met een beperking, journalisten, wetenschappers, filosofen, kunstenaars, ethici, …

Medische innovaties zoals de NIP-test biedt kansen en mogelijkheden, maar stellen mens en maatschappij ook voor nieuwe moeilijke (ethische) vragen.

Wat is het perfecte kind? In welke maatschappij willen we leven? In welke mate kunnen we leven met beperkingen? Kunnen we kiezen om ze te aanvaarden? Wat na een positieve NIP-test? Hoe moet het zijn om zo’n beslissing te moeten nemen? Hoe doe je dat? Neem je die beslissing alleen of probeer je toch met je partner tot een gezamenlijke beslissing te komen? Wat is de invloed van het maatschappelijke discours op de beslissing? Hoe ga je verder na de keuze?

© Bloedtest – Vergeten foliumzuur te slikken – Ted Oonk, Milou Abel & Monicque Smallegange-Van der Zee

Tijdens een reflectietafel gaan deelnemers vanuit deze vraagstellingen met elkaar in dialoog.

  • Uitwisselen van meningen, visies en ervaringen, en verdiepen en verhouden zich geleidelijk aan ook in de kwestie.
  • Het gaat daarbij niet om oordelen, niet over voor of tegen.
  • Een open dialoog, in groep, waar het streven naar inzicht centraal staat, niet gelijkhebberij. De realiteit heeft immers zoveel complexe kanten.
  • De instrumenten die de deelnemers hebben zijn hun eigen denken, de eigen ervaringen en de verwondering voor elkaars inzichten.

Tijdens het komende najaar zetten we in de regio diverse reflectietafels op touw in samenwerking met lokale actoren, culturele verenigingen, hogescholen en universiteiten, organisaties voor personen met een beperking, etc… .

De vele reacties bundelen we later tot een publicatie, om deze te delen met mensen die er bijna niets van afweten, met mensen die nu of later voor een gelijkaardige keuze komen te staan, met de samenleving.

Interesse?