United Perfection: activiteiten.

De schemerzone – 25 maart ’19

In ‘De Schemerzone’ gaan deelnemers met elkaar in gesprek over een actueel thema. Een academische of ideologische discussie is niet de bedoeling, wel een uitwisseling van ervaringen en visies, standpunten en invalshoeken, met een afwisselende methodiek.

Programma

Perfectie is saai, leve de imperfectie. Er is een trend gaande (in design, mode, personages op tv) die het imperfecte cultiveert. Imperfectie is immers geloofwaardig, menselijker (“niemand is perfect”) en… het verkoopt goed. Het is een tegenbeweging, tegen de dwang naar perfectie die nog steeds dominant is, vooral in het Westen.

Dat streven naar perfectie is ook merkbaar in de medische wereld, en dat is doorgaans een goede zaak: als je op de operatietafel ligt, wil je niet dat de chirurg zijn/haar werk maar half doet. Hoe meer we dood en lijden kunnen bestrijden, hoe beter. Maar in hoeverre is er in dat verhaal plaats voor imperfectie? Mankeert er niet aan iedereen ergens iets? Is er niet bij iedereen ergens ‘een hoek’ af?

Maar hoe verbind je dat met medische evoluties die fouten zoveel mogelijk willen uitschakelen? Neem nu een kind met Down. Als je op voorhand weet dat je kind een mentale beperking zal hebben: is er dan nog ruimte om te kiezen als ouders? Of is de sociale druk om te kiezen voor perfectie dan te groot?

Waar het krijgen van een gezond kind vroeger een kwestie was van het lot, wordt het nu een kwestie van verantwoordelijkheid. Dit plaatst zowel (toekomstige) ouders als hulpverleners voor grote uitdagingen. Het verandert echter ook geleidelijk aan de maatschappelijke kijk op wat (niet) ‘hoort’ of (niet) ‘passend’ is. Kan de bedoeling van een prenatale test naar afwijkingen anders zijn dan die afwijkingen te lijf willen gaan? Of is er nog de mogelijkheid om te kiezen voor het leven met de afwijkingen?

Reflectie

Tien deelnemers gingen met elkaar op een open manier in gesprek, en brachten heel wat interessante inzichten en visies naar voor.

 


maandag 25 maart ‘19 (17u -18u30)
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, Kortrijk (locatie)
Gratis toegang