De wereld verbeteren, daar draait het om.

De wereld verbeteren daar draait het om.

Straks in de walking opera Bloedtest.
Er zijn van die kunstenaars die niet de begane paden bewandelen. Aan één traditionele discipline is er alvast geen nood bij Elias De Brauw en Karel Verhoeven. Beide kunstenaars zijn avonturiers; ze bewegen zich maar al te graag in de publieke ruimte. En die ruimte is net hun werkterrein.
De wereld verbeteren, daar draait het om bij Elias de Brauw. Welk medium hij ook gebruikt, steeds staat het in dienst van deze wens. Het werk van Karel Verhoeven handelt over ruimte. Hij maakt sculpturen in de publieke ruimte: plekken voor reflectie, waar zonodig beeld, klank en woord elkaar kruisen. Maar deze keer kiest Karel, samen met Elias, voor een ruimte in beweging, jawel, een mobiel werkterrein.

On the road

Toen Karel en Elias destijds bij toeval ontdekten dat hun beider wortels in dezelfde buurt –
Lourdes in Oostakker – liggen, was de drang om samen terug te keren naar de heimat heel groot. Tijdens een korte residentie in Oostakker werkten ze aan een scenario voor een beeldverhaal. Echter, ook dat plan trad in beweging.
Van het een komt het ander. Hun artistieke honger drijft hen thans naar het echte, Franse Lourdes! En ziedaar, samen stappen ze de camper in, volgestouwd met wensen, vragen over een mensbeeld waaraan gesleuteld moet worden, en al evenveel ruimte voor ontmoeting en creatie. Een heuse roadtrip die gestalte zal krijgen in een roadmovie. Twee bezorgde, kritische kunstenmakers trekken met een gezond vleugje anarchie het land uit.
Zowel als persoon als in hun kunstenaarsbestaan zijn beide de gedroomde partners on the road, helemaal klaar om ons te verrassen en de wereld op ontegensprekelijke wijze te verbeteren!

Lourdes (B.) – Lourdes (Fr.)

Zaterdag 26 mei vertrekken ze vanuit Lourdes in Oostakker nabij Gent naar het verre Lourdes in het zuiden van Frankrijk. Via nationale wegen en pelgrimsroutes verkennen ze Frankrijk om pas een week later terug af te zakken. Via hun video dagboek kunnen we hun wedervaren volgen. Wordt vervolgd.

Wat denk jij van deze mens?

Bloedtest
(voordracht Ignaas Devisch bij Vorming Plus maandag 12/02 om 19.30)

Eind 2015 publiceerde Wit.h ism de uitgeverij Ane qui Butine het boek: ‘Moeilijke doorgang/ passage difficile’. Op dat moment verscheen voor het eerst in de nationale pers een discussie over de Bloedtest. Ons gevoel hierbij stond haaks op de beleving van het boekproject. Dit had alles wat een geslaagd project nodig heeft: inclusief, uitdagend thema, tweetalig, kwalitatieve tekeningen, een fantastisch werkproces, camaraderie  voor het leven … . Maar die bloedtest daarentegen? Wat heeft dit te betekenen? Samen met getuigen en kunstenaars gaan we dit jaar op zoek naar antwoorden.

Moeilijke doorgang.

De titel van het boek is niet alleen symbolisch bedoelt. Wie denkt dat de inclusie lukt is er aan voor de moeite. In tegendeel, we krijgen steeds meer de indruk dat de doorgang smaller wordt. Wie met een beperking door het leven moet kan het in een competitieve samenleving zoals we die in Vlaanderen aan het installeren zijn, erg moeilijk krijgen. En dan mag je nog zo’n straf kunstenaar zijn, wie  niet bijdraagt tot de economie kan achteraan aanschuiven, misschien is er nog plaats? Of wil je dit liever niet?

Tekenen is leven

Dat we dit werk opnieuw tonen heeft te maken met de kwaliteit van het werk en met de inhoud. In de reeks erotische tekeningen van Christoph en Dominique herkennen  we hier en daar moederfiguren. Figuren die eruit zien als een soort oermoeders die  op een erg bijzondere wijze baby’s dragen. Want daar begint Bloedtest. Laten we mensen een beperking geboren worden of grijpen we vooraf in? En welke mens hebben we dan voor ogen? http://www.bloedtest.org

Een mens, wat mag dit kosten?

Vorming Plus MZW bespreekt de NIP-test:

Vorming plus mzw organiseert een avond met medisch filosoof Ignaas Devisch, over persoonlijke vrijheid en medische vooruitgang. Hij begeeft zich zo op het veld van de impact van technologie, bijvoorbeeld de NIP-test, op ons mensbeeld en onze waarden en normen. Op 12 februari om 19.30u info en inschrijven hier: NIPT

De BLOED-test

Onder de titel Bloedtestwerkt Wit.h momenteel samen met museum dr. Guislain aan een soort opera. Het thema inspireert zich op de NIP-test en bevraagd ons mensbeeld in de toekomst. Bijvoorbeeld waarom weet niemand wat een minister of burgemeester kost aan de samenleving maar van een persoon met het syndroom van Down werd het al meerdere malen berekend. In samenwerking met Buda Kunstencentrum, de Figuranten, Luca School of Arts, UGent, Gezinsbond en Vorming Plus.

De NIP-test

De NIP-test is een niet-invasieve prenatale test waarmee onder andere de aandoening trisomie 21 (Down Syndroom) kan worden opgespoord. Ze kan vroeg in de zwangerschap uitgevoerd worden en is de kans op een miskraam kleiner in vergelijking met andere prenatale testen.
De NIPT en het maatschappelijke debat er rond illustreert hoe technologische vooruitgang ons confronteert met nieuwe verantwoordelijkheden en ethische vraagstukken. Kunnen toekomstige ouders autonoom beslissen hoe ze handelen naargelang een bepaald testresultaat? Willen we alle imperfecties de wereld uit indien we daar de mogelijkheid toe hebben?

‘NIP-test’ is product van 2017

‘NIP-test’ is product van 2017

alvast volgens de lezers van De Standaard.  Het ultieme doel van deze  test is voorkomen dat er personen met het syndroom van Down geboren worden!! Tweemaal hoera dus voor deze test. Want vorig jaar maakte minister De Block de test terugbetaalbaar. Hierdoor kan iedereen in onze democratie de test afnemen en wordt klasse geneeskunde in de kiem gesmoord. Een bonus voor deze medische vooruitgang. Hoe meer we lijden kunnen bestrijden hoe beter, toch?

Wie maakt de keuze?

Nu deze test bereikbaar is voor iedereen groeit de druk op zwangere ouders om de test te laten uitvoeren. Zo niet, dan volgt vroeg of laat de vraag om zich te verantwoorden. We spraken onlangs met een moeder met een zoontje met syndroom van Down die tijdens het winkelen door omstanders werd bevraagd of ze die test niet kende misschien? “Je kon ‘dit’ toch voorkomen?” Een voorbeeld hoe de  sociale druk erg groot wordt.  De vooruitgang bedreigt de vrijheid van keuze.

De laatste Downer is geboren!

Mensen met een beperking zetten druk op hun omgeving en zijn economisch niet rendabel. Hierdoor verplichten ze ons na te denken over de waarde van het leven. Een heel interessante vraag die zelden wordt gesteld, zelfs niet in de gespecialiseerde zorg. Wellicht omdat het moeilijk is om een antwoord te formuleren. Toch moeten we die uitdaging aangaan. In de eerste plaats voor de personen met het syndroom van Down, maar ook voor andere erfelijke ziektes die ‘testbaar’ zijn.

En vooral, Wit.h zet in op hun mogelijkheden en hun zinvolle plek in deze samenleving! Daarom ondersteunen we ook in 2018 tal van kunstenaars met een beperking!

Lezing Ignaas Devisch

Een aanrader! Maandag 12 februari om 19.30 verduidelijkt Ignaas Devisch bij Vorming Plus MZW te Kortrijk zijn visie over de maatschappelijke gevolgen van de NIP test. Info klik hier.
Zorg dat je er bij bent.